4. kapitola

8. května 2011 v 19:12 | Itachi-chan |  Lucius/Severus
Gomenasai, že je ta kapitolka krapet (fakt jen krapet?) delší, ale nešlo mi to rozdělit, ač jsem se snažila. Prostě je to takhle ucelený a vypadalo by to blbě. Takže tady máte trochu víc počteníčka než obvykle, ale vám to vadit asi nebude, což? Jinak, pokud jste se dívali na hokej, vyhráli jsme proti Rusům 3:2 ČEŠI, DO TOHO!!! Po tomto výsledku jsem jaksi vygumovaná (Hetalisté možná pochopí, Ivánek se právě mstí). Jinak, zase dík za komenty a pište další ;D Budu ráda.


***

Jaké bylo však jeho překvapení, když ráno otevřel oči, pootočil hlavu a spatřil vedle sebe spokojeně oddechujícího Luciuse! A do prdele, napadlo ho okamžitě. Severus se zvedl do sedu, ale v zápětí si uvědomil, že se na rukách neudrží a tak klesl zpět na postel. Jsem v pasti, pomyslel si, ale to už se Lucius probíral. Otevřel oči, podíval se na něj a obdařil ho láskyplným úsměvem. Ležel na zádech, stejně jako Severus a tak se otočil ke Snapeovi, zvedl se na ruce a bez varování ho políbil. Vychutnával si chvíli chuť jeho rtů, ale pak ho od sebe překvapený Snape odtáhl. "Co to sakra-" nestačil domluvit, když mu zase celou ústní dutinu zaplnil Luciusův roztoužený jazyk.
Až teď si Severus všiml, že jsou oba úplně nazí. Zároveň s tímto zjištěním si uvědomil i to, že si na předešlou noc nepamatuje a to ho vyděsilo ještě aspoň dvakrát tolik. Pod Luciusovou částí přikrývky se zřetelně rýsovala jeho chlouba. Severuse to sice už nepřekvapilo, ale vyděsilo ho to zase o trochu víc. To je snad ještě horší…než cokoli, co už jsem zažil, pomyslel si, On si snad myslí, že se mi…líbí kluci, nebo co! Odstrčil Luciuse a pokusil se vstát.
Lucius ho však zatlačil silou, které zesláblý Mistr lektvarů nedokázal vzdorovat. "Nikam, Snape," pronesl drsně a usmál se u toho jízlivým úsměvem. "Až moc dlouho se mi nedostávalo tvé pozornosti."
"Tys zešílel, Malfoy!" vyhrkl Severus. Ale to už se po něm Lucius sápal. "Buď mě přestaneš přehlížet, nebo si tě vezmu násilím." pronesl s dalším úšklebkem plným jízlivosti a šílené touhy po něm. Severusova ústa znovu zaplnil Luciusův vášnivý jazyk a on se nezmohl na odpor. Když se od něj po chvíli Lucius sám odtáhl, začal příval jeho zlostných slov nanovo.
"Já nejsem na chlapy. Obzvláště ne na takové, jako jsi ty!" Pokoušel se znovu zvednout a tentokrát se už na rukou udržel. Zvedl se do sedu a pohlédl do Malfoyových ocelově šedých očí.
"Severusi, sám dobře víš, že citům prostě neporučíš," odpověděl Malfoy a následně zatlačil Snapea znovu zpět do polštářů. Nahnul se nad ním a začal mu hrubě, v závislosti s jeho stoupající vášní a vzrušením, sát jednu bradavku.
Ač se Severus snažil své steny udržet za zuby sebevíc, vzrušení stoupalo a bylo to stále těžší. Nakonec nevydržel a na hlas zasténal.
Malfoy se od něj na malou chvíli odtáhl. Jen na tak dlouho, aby řekl: "Ale, ale, ty si ale děvka…" řekl a přesunul se k druhé bradavce. "A teď mi řekni, že se ti to nelíbí. Děvka jako ty si nevybírá," pokračoval, když se znovu na malou chvíli odtrhl od Severusova těla.
Severus měl zatím co dělat, aby nad sebou neztratil kontrolu. V podbřišku ho divně šimralo a celým tělem mu proudilo elektrizující vzrušení. Lucius ho věru nešetřil. Bradavky mu ztvrdly a v jeho vlastní chloubě mu pumpovala krev. Luciusova dobyvačná ústa se zatím přesunuly k uším a šíji a hledaly erotogenní místa.
Snape ho od sebe hrubě odstrčil, když mu jazykem přejel přes klíční kost, jakoby se mu zase vrátil zdravý rozum; Malfoy spadl z postele. "Ty děvko!" vykřikl v zápalu vášně, ale to už se sápal zpět. "Vzrušuje tě to co, ty děvko?! Jinak by si mě neodstrčil."
"Jsi mi odporný," odpověděl velice podrážděně Snape, takže to znělo jako vrčení. Jeho pohled sklouzl dolů. Nemohl přehlédnout, že deka je na zemi a Lucius už není jediný s tyčící se erekcí. Už to nestačil zakrýt. Vlastně ani neměl jak.
Lucius zatím vylezl na postel a při pohledu na Snapeův rozkrok se usmíval.
"Opovaž se ke mně ještě přiblížit," varoval ho Snape, rozhlédl se a pohled mu padl na jeho hůlku ležící na stole alespoň pět metrů od postele. Ale ne, povzdechl si, protože jeho jediná naděje na útěk byla zmařena. Teď už neměl kam utéci a Lucius nevypadal, že by chtěl přestat.
"Vážně jsi tak naivní, že si myslíš, že se tě budu prosit, Severusi?" usmál se jízlivým úsměvem a po čtyřech se k Severusovi nebezpečně blížil.
V Severusových očích byl vidět slabý náznak strachu. Nepromluvil, jen hleděl na Luciuse a čekal, co se stane dál.
Malfoy si vychutnával pocit moci, který ho opanoval při pohledu na Snapeův útrpný výraz. Přiblížil se ještě blíž, až jeho silným chtíčem zrychlený dech rozechvíval havraní vlasy pod ním. Sklonil se a zlehka svou momentálně bezbrannou oběť políbil na rty. Odtáhl se a sledoval Snapeovu reakci, žádná se však nedostavila.
Severus zase jen strnule čekal, co se bude dít dál. Málem ani nedýchal.
Malfoy hleděl do jeho švábích očí a čekal. Po chvíli ho to přestalo bavit a tak si začal hledat jinou zábavu, v podobě toho, že se znovu sklonil ke Snapeovu tělu. Zaplnil svým rozvášněným jazykem celou Severusovu ústní dutinu a velice si užíval blízkost toho démonického zjevu.
Ze Snapeovy strany se opět nedočkal sebemenší reakce.
"No tak, Severusi, zkoprněl jsi? Nebo si snad poprvé v životě nevíš rady?" ptal se jízlivým hlasem, když se od něj konečně na malou chvíli odtrhl a vyzývavě se na něj díval.
"Ne," odpověděl Snape pohotově a s velkým vynaložením sebeovládání zachoval jak ledově klidný hlas, tak i neproniknutelně nepřístupnou masku na tváři. "Jen nechci zabít svého zachránce, na což mám teď popravdě sto chutí - to se přece nehodí - nechci, aby o mě kdokoli říkal, že jsem jen prachsprostý buran."
"A co mu takhle konečně vyhovět?" navrhl s úšklebkem Malfoy.
Snape reagoval okamžitě. "Tak to si nech hodně rychle zajít chuť. Nikdy se nesnížím k něčemu tak odpornému, jako je spát s mužem. A pokud je to hnusný naddržený aristokrat jako ty, tak teprve ne."
"Ten hnusný naddržený aristokrat by ti mohl udělat tak dobře, že ženy pro tebe budou v posteli méněcenné," pokračoval s úlisným úsměvem Lucius a sklonil se nad jeho odhalenou hruď. Políbil ho a pak mu začal hrubě kroutit a sát bradavku.
Snape měl znovu co dělat, aby sten zadržel za zuby. Jenže Lucius nepřestával a tak po chvíli přemáhání se, Snape hlasitě zasténal. Zároveň se stenem totiž Snapeovým tělem proběhla silná elektrizující vlna vzrušení. Nedala se zastavit a jeho sebeovládání se prolomilo. Prošla celým tělem a jeho pulzující chlouba se napnula až k prasknutí. Kdyby byl v místnosti sám, začal by si nejspíš už dávno penis zběsile honit, ale teď, když tady s ním byl i Lucius, to nepřicházelo v úvahu.
Ne, to ne… proběhlo mu hlavou, ale Lucius si toho samozřejmě, jak už to v takových chvílích bývá, všiml okamžitě a až nebezpečně se začal pomalu posouvat po Snapeově těle dolů. Za sebou nechával vlhkou stopu na Snapeově hrudi a viditelně si to tuze užíval.
Severus po chvíli zavřel oči a po další chvíli se mu to proti jeho vůli začalo líbit. Zdravý rozum se dostavil teprve až, když se Lucius dostavil k hranici pralesa jeho černých chlupů v oblasti podbřišku.
"Tobě absolutně přeskočilo, Malfoy!" vykřikl, ale nemohl nic víc dělat.
"No…je fakt, že mě trochu přivádíš k šílenství," podíval se na něj smyslně.
"Malfoy přestaň! Jsi úchyl!" pokračoval Snape v chabé slovní obraně. "Nedokázal bych milovat muže a ty to víš!"
"Ale no tak, oba víme, že to jsou jen nepotřebné mentální bariéry."
"Nenazval bych to nepotřebnými bariérami…" řekl Snape ledovým hlasem, který nehlásal nic dobrého.
"My víme." Lucius se rozesmál. "Jestli nezměníš tón, asi se fakt neudržím a skočím na tebe. Tenhle tón mě rozpaluje."
Severus, neuvědomujíc si blížící se nebezpečí, odvětil: "Nezměním, štveš mě." Jak taky mohl vědět, že ten nepřístupný ledový hlas někoho rozpaluje? Spíš z toho mělo Luciusovi mrazit po zádech, nebo ne?
"Řekl sis o to," neudržel se už víc Lucius. Přiblížil se k jeho napnuté, krví pulzující, chloubě a vzal ji do úst.
Severus ztuhl. Najednou jakoby nedokázal nic udělat.
Lucius zatím požitkářsky lízal jeho žalud, vztáhl ruce k jeho koulím a začal mu je nestoudně mnout. Pusou přirazil k jeho penisu a zuby jemně přejel od jeho kořene až po žalud a zase zpět.
Severus stále nic neudělal; ležel jako zkoprnělý. Po chvíli se přece jen z jeho sevřených rtů vydral slabý sten. Zesiloval a Lucius mu kouřil péro stále dráždivěji, až nakonec Severus ve výbuchu orgasmu zakřičel a s tak hlasitým projevem se udělal do Luciusovy pusy.
Když se konečně Lucius odtáhl, usmíval se. "A teď vážně; neříkej mi, že se ti to nelíbilo," řekl a znovu po čtyřech došel ke Snapeově hlavě. Políbil ho; nejprve lehce na rty a pak Severusova ústa zaplnil Luciusův jazyk s hořkou chutí bílého semene usazeného na jeho růžové kůži.
Severus se málem neovládl a otřásl se odporem. To je hnus, pomyslel si, ale nebylo mu to nic platné.
Lucius si dál užíval společnou chvíli a Snapea jako celek přestal skoro vnímat.
Severusův - teď už ochablý - penis vypadal, jako by říkal já nic; zato Lucius se se svou chloubou ještě stále nevypořádal.
"Tak co, už jsi přehodnotil názory?" zeptal se s úsměvem těch šedých aristokratických očí.
"Ne, ani náhodou," odpověděl Snape, když se mu konečně vrátila řeč.
"Potom mi tedy nedáváš jinou možnost. Je pro mě důležité, aby si to sám chtěl." Lucius se přestal usmívat; jeho pohled byl teď chladný a zdůrazňoval jeho - už tak dost ostré - aristokratické rysy celého obličeje. Poté Lucius zašátral za sebou, vytáhl hůlku a švihl jí.
Severus neměl jak kouzlo odvrátit a tak padl na znak do polštářů a ve vteřině usnul.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Mají být úseky povídek spíš delší nebo kratší?

Kratší... 30.8% (20)
Delší (nad 2 A4) 69.2% (45)

Komentáře

1 Bromance Bromance | Web | 9. května 2011 v 13:33 | Reagovat

Na můj vkus je tam moc toho "aristokratického": hnusný naddržený aristokrat (mimochodem, máš tu "d" navíc :)), aristokratických očí, aristokratické rysy... to mě tam trochu rušilo.
Jinak nebudu rozebírat, že ani tohle se mi nezdálo dost originální :D holt v tomhle žánru se mi jen tak někdo nezavděčí. Jsem zvědavá jak se to bude vyvíjet dál :)

2 tigris tigris | Web | 9. května 2011 v 14:23 | Reagovat

Snape byl roztomilý když se bránil. :-) No a není to nic pro slabé povahy. A jistě tohle by se hůř dělilo na 2 kapitoly. Jinak opět opakuji skvělé. A bude v příběhu ještě Anastázie? Co se týče originality, tak to nemohu posoudit, protože jsem příběhy na toto téma nikdy nějak nečetla.

3 Itachi-chan Itachi-chan | Web | 9. května 2011 v 14:53 | Reagovat

[1]: Dík za komentář. No, originalita už v tomhle páru moc nejde vymyslet, neboť bylo už tolik povídek napsaných právě na LM/SS...že to raději ani nebudu počítat ;D
[2]: Zapamatuj si jedno: Snape je roztomilý, ať už dělá cokoli ;D
Anastázie tam ještě bude, ale většinou se jen mihne. Pokud bys chtěla nějakou povídku, kde by se točilo vše jen kolem An, mám spíš jen takové jednorázovky, protože kdybych měla popisovat všechno, neskončilo by to povídkou, ale knihou ;D

4 Itachi-chan Itachi-chan | Web | 9. května 2011 v 14:53 | Reagovat

Ještě jednou dík za komentíky a protože jste to přečetly obě tak rychle (jste fakt zlatíčka), bude tu dneska ještě další kapča ;D

5 Emily Emily | Web | 22. května 2011 v 20:29 | Reagovat

Ouč.. tak to je masakrální :-D jsem zvědavá, co bude dál

6 Itachi-chan Itachi-chan | Web | 22. května 2011 v 21:00 | Reagovat

[5]: Takže sis přečetla...opakuji, jsem poctěna. Díky, díky...vždy potěší, když někoho navedeš na nějakou špatnost xD A když se u něj uchytí zrovna má tvorba...to potěší dvakrát tolik. Masakr to trochu je, ale už jsem upozorňovala, že to pro slabší povahy vážně není ;D Když jsi zvědavá, tak čti ;D Lehká pomoc...

7 chillychilly chillychilly | Web | 29. května 2011 v 7:58 | Reagovat

Kdyby Severus slyšel, že jsi o něm řekla, že je roztomilý, navštívil by tě a tu návštěvu by sis rozhodně za rámeček nedala :-D
Teda, Lucius je pěkná mrcha, jen co je pravda, no nic, musím skočit na další (myslím tím kapitolu, mé zvrhlé já se totiž začíná pochechtávat a to jsem si myslela, že  mám pubertu pár let za sebou)

8 Itachi-chan Itachi-chan | Web | 1. června 2011 v 13:08 | Reagovat

[7]: :-D Severus se usmívá s hůlkou v ruce, ale horší než s Voldemortem to nebude...:D Zvrhlé já nikdy nespí ;D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama